Term of Service | เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน การเปลี่ยน/คืน การจัดส่งสินค้าของบริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

- บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าแจ้งชำระเงิน (ระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะใช้บริการ EMS ไปรษณีย์ไทย และ ขนส่ง Kerry Express ในการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถนำ Tracking NO. ไปเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ให้บริการ)
- บริษัทฯ รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ถูกสั่งซื้อผ่านบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ Website Facebook Line@ Call Center เท่านั้น
- ในกรณีที่สินค้าชำรุด ซึ่งเกิดจากการผลิต หรือการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าทันทีภายใน 7 วัน
- รูปภาพที่ลูกค้าส่งให้กับทางบริษัทฯ ผลิต หากมีข้อท้วงติง หรือเรียกร้องสิทธิ์จากบุคคลอื่น บริษัทฯ ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น